ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Το κέντρο των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της WILCO βρίσκεται στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης, στο 4ο χιλιόμετρο της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Αθηνών. Οι κύριες εγκαταστάσεις μας καλύπτουν έναν εκτεταμένο χώρο 7000 τετραγωνικών μέτρων, παρέχοντας μια σύγχρονη και καλά οργανωμένη βάση για την παραγωγή και διανομή των προϊόντων μας.

Επιπλέον, για την αποτελεσματικότερη λειτουργία της εταιρείας μας, χρησιμοποιούμε και επιπρόσθετους βοηθητικούς χώρους εκτός του κύριου βιομηχανοστασίου. Αυτοί οι χώροι ενισχύουν την παραγωγική μας δυναμική και επιτρέπουν την ευέλικτη και αποτελεσματική αντιμετώπιση των απαιτήσεων της αγοράς.

 

2310 751808