ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Η εταιρεία Wilco παρέχει τηλεφωνική και τεχνική υποστήριξη από τις εγκαταστάσεις της στην Ελλάδα.

Διεύθυνση τεχνικού τμήματος: Σταδίου 3, Καλοχώρι  57009

Κέντρο τηλεφωνικής υποστήριξης: 2310751808

Επικοινωνία μέσω E-mail: info@wilco.gr

2310 751808