ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ BOILER 120 lt / 1.75 ㎡ και 120 lt / 2.00 ㎡